ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงรายร่วมบริจาคฯ

4 มิถุนายน 59 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ครูภาคเหนือ โดย ผอ.นิวัฒน์ จรุงจิตร์รองประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือผอ.คำสุข สาอ้าย ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ ผอ.เทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ ประธานสหพันธ์ครูจังหวัดลำพูน ผอ.สุรพงษ์ อินทจักร์ เลขาธิการสหพันธ์ครูจังหวัดเชียงรายผอ.พิชัยอุ่นแสง เลขาธิการสมาพันธ์ครูเชียงใหม่และผู้นำองค์กรครูภาคเหนือ นำเงินบริจาค จำนวน 74,368 บาทมอบรร.พิทักษ์เกียรติวิทยาเพื่อมอบแก่เด็กนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากไฟไหม้ จำนวน 51,651 บาทและมอบแก่เด็กนักเรียนที่เสียชีวิตกรณีประสบวาตภัยและฟ้าผ่าอีก 2 รายในสพป.เชียง รายเขต 4 เป็นเงิน 22,717 บาท ในนามสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ครูภาคเหนือ ขอขอบคุณมิตรสหายพี่น้องผู้นำองค์ครู เพื่อนครูทั่วประเทศในการร่วมบริจาคและสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวพร้อมทั้งขอบุญกุศลที่ทุกๆท่านมีเจตนาและมีเมตตาแก่เด็กนักเรียนของพวกเรานั้นได้หนุนนำทุกๆท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มั่งมูลพูนผลด้วยธรรมสมบัติ ธนสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
สิ้นสุดการสนทนา
พิมพ์ข้อความ…วปป1