การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย

fa1 fa