การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2559