นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมฯ

นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ สกสค.16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อร่วมหารือติดตามภารกิจของ สกสค. ณ วังยาง รีสอร์ท อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมี นายธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานที่ประชุมฯ

ผอ.

ผอ.1