นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ออกพบปะข้าราชการบำนาญประจำอำเภอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้สวัสดิการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ออกพบปะข้าราชการบำนาญประจำอำเภอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้สวัสดิการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

พบปะบำนาญ

พบปะบำนาญ1

พบปะบำนาญ5

พบปะบำนาญ3