มอบพวงหรีดให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610601_115206_1

ในวันที่  1  มิถุนายน  25561 นางสาวเอื้อมเดือน  เทพจักร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด ให้แก่ทายาทของ นายวิทยา  ใหม่คามิ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย