มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

IMG_25610510_104226

ในวันที่  10  พฤษภาคม  25561  นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีดและเงินค่าจัดการศพ จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายประชัน  สมฤทธิ์  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย