มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610515_114627

ในวันที่  15  พฤษภาคม  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีดและเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายเสรี  ตรีนารัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย