มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

IMG_25610607_154723

ในวันที่  7  มิถุนายน  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีดและเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางตุมมา  เปรี่ยววิญญา สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย