มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

IMG_25610626_110539

ในวันที่  26  มิถุนายน  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีดและเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางจันทรา  ไชยรินทร์ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย