มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรส สมาชิก ช.พ.ค.

IMG_1780

ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายปริเชษฐ  เกเย็น สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย