มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค.

IMG_1828
ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางสาวสุรนีย์  จันทจิรโกวิท สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย