มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610308_131923

ในวันที่  8  มีนาคม  25561 นางสาวศิริลักษณ์  สว่างศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางศรีล้วน กองแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย