มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรส สมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610314_104059

ในวันที่  14  มีนาคม  25561 นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิธนัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายประพันธ์  ทุมมาศ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย