มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรส สมาชิก ช.พ.ส.

IMG_25610320_152221
ในวันที่  20  มีนาคม  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายณรงค์  ดวงคำ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย