มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรส สมาชิก ช.พ.ส.

IMG_25610411_154508

ในวันที่  11  เมษายน  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ ร.อ.กมล  ศรีพรหม สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย