มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

S__42819614

ในวันที่  20  เมษายน  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายผาย  สุภาวรรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย