มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610517_102107

ในวันที่  17  พฤษภาคม  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายประภาส  สุกพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย