มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610528_120838

ในวันที่  28  พฤษภาคม  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายพลากร  รู้ทำนอง สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย