มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610530_105543

ในวันที่  30  พฤษภาคม  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายล้อม  ขุมหิรัญ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย