มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610530_144411

ในวันที่  30  พฤษภาคม  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายวิทยา  ใหม่คามิ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย