มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

IMG_25610613_112830

ในวันที่  13  มิถุนายน  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางดา  จินดาธรรม สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย