มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610615_153809

ในวันที่  15  มิถุนายน  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายบุญช่วย  สุขสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย