มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ส.

IMG_2235

ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  25561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายเมือง  เทพมณี สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย