มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610629_163503

ในวันที่  29  มิถุนายน  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางสุพรรณ  เทพดวงแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย