มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

IMG_25610629_163959

ในวันที่  29  มิถุนายน  2561 นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายภาสกร  สมนาม สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย