มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่คู่สมรสสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_25610411_130605

ในวันที่  11  เมษายน  25561 นายสำเริง  กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 912,388 บาท ให้แก่คู่สมรสของ นายวุฒิพงษ์  ทองธานีสกุล สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย