ร่วมประเมินความพึงพอใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย

ขั้นตอนการประเมิน

ขั้นตอนการประเมิน

QR Coce

QR-Code ประเมิน ผอ