สนง.สกสค.จังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนท่านพิษณุ ตุลสุข เลขาธิการสกสค.วางพวงหรีดเคารพเกิดศพ ผอ.ชูเกียรติ ก่อเกิด

เลขา