สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดจัดสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดจัดสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  จำกัด  ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

mou

mou1