สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ด้วยการสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงาน ฯ รวมถึงองค์พระพฤหัสบดี และดำหัวผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย

ดำหัว2

ดำหัว1

ดำหัว

ดำหัว3