สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมครูนอกประจำการจังหวัดเชียงราย

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมครูนอกประจำการจังหวัดเชียงราย  ร่วมจัดการแข่งขันวู้ดบอล  เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย  ในวันที่  6  พฤษภาคม  2560  ณ สนามสมาคมกีฬาวู้ดบอลล้านนาเชียงราย “แก่อย่างมีคุณค่า  ชราอย่างมีความสุข”

วู้ดบอล

วู้ดบอล1

ว3

ว1

ว