สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงรายมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

นายพิรุณ บรรดิผู้อำนวยการสนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย(สก.สค.)มอบทุนช่วยครูประภัยฯ(ครูวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์)๒๑ พค.๖๐.ณ ห้องประชุมเล็ก(ห้องปฏิบัติการผอ.ร.ร.อบ.ชร.)พื้นที่สันต้นเปา

62945