สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงรายออาประชาสัมพันธ์ สมาชิก สพป.เชียงราย เขต 1

สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย ออกประชาสัมพันธ์พบปะพูดคุยตอบข้อสงสัยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงแสด 2 สพป.เชียงราย เขต 1 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
242
241
24