สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับท่านเลขาธิการคณะการ สกสค. พร้อมคณะ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  พร้อมคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย  โดยนายพิรุณ  บรรดิ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  พร้อมรับทราบปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาของ สำนักงาน  สกสค.  จังหวัดเชียงราย

นายพินิจศักดิ์_๑๗๑๐๑๘_0002 นายพินิจศักดิ์_๑๗๑๐๑๘_0012 นายพินิจศักดิ์_๑๗๑๐๑๘_0015 นายพินิจศักดิ์_๑๗๑๐๑๘_0016 นายพินิจศักดิ์_๑๗๑๐๑๘_0019 นายพินิจศักดิ์_๑๗๑๐๑๘_0024