25 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงรายร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 25 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย  ประชุมเพื่อหารือเรื่องมาตรการใหม่ของธนาคารออมสินที่จะคืนเงิน 1%  ให้กับสมาชิกผู้ที่เข้าโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ทุกโครงการสำหรับลูกค้าน้ำดีที่จ่ายเงินให้กับธนาคารออมสิน  ส่วนผู้กู้ที่เคยมีประวัติการค้างชำระหนี้ก็มีโอกาสแก้ตัวโดยให้โอกาสในการชำระหนี้ในปี 2561  เป็นต้นไป  นับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่กู้เงินในทุกโครงการ  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อกับธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือโทรติดต่อไปยังผู้บริหารธนาคารออมสิน  ที่เบอร์  092-9413599  086-1179117  092-9413990

ออมสิน_๑๗๑๐๒๕_0002 ออมสิน_๑๗๑๐๒๕_0005 ออมสินรวม_๑๗๑๐๒๕_0002 ออมสินรวม_๑๗๑๐๒๕_0003 ออมสินรวม_๑๗๑๐๒๕_0006 ออมสินรวม_๑๗๑๐๒๕_0009